ZiołaNaZdrowo.pl - wszystkie informacje o ziołach i ziołolecznictwie - dowiedz się o nas więcej  →

Zielarstwo

Alchemia i zielarstwo Część I- Nauka i duchowość zielarstwa

Jedną z rzeczy, którą zauważyłem na przestrzeni lat jest to, że nauka i duch ziołolecznictwa są powszechnie nauczane oddzielnie. Problem z takim podejściem polega na tym, że są to dwie strony tego samego liścia, a rozdzielenie ich prowadzi do pękniętego i niepełnego zrozumienia ziołolecznictwa. Filozofia alchemiczna łączy je, tworząc holistyczną perspektywę, która może przekształcić praktykę zielarską w prawdziwie holistyczną, honorującą fizyczne, energetyczne i duchowe atrybuty zarówno ludzi, jak i roślin.

W dzisiejszym wpisie na blogu dowiesz się:

  • o korzeniach alchemii i o tym, jak doprowadziła ona do powstania nowoczesnego systemu naukowego stosowanego obecnie
  • Jak alchemia łączy naukę i duchowość
  • W jaki sposób alchemia może pomóc ci stać się praktykiem holistycznym
  • O korzyściach płynących z holistycznego podejścia do leczenia
  • Czym jest prawdziwe dobre samopoczucie i jak je osiągnąć

Przygotowanie kwiatów rumianku (Matricaria recutita) do destylacji olejku eterycznego – pierwszy krok w tworzeniu esencji spagirycznej.

Witamy w pierwszej części czteroczęściowej serii, w której dowiesz się o skrzyżowaniu alchemii i zielarstwa. Alchemia istnieje od wieków, a w jej sercu filozofia ta polega na jedności i dostrzeganiu, że ciało, duch i dusza są ostatecznie jednością i nie można ich rozdzielić. Alchemiczny paradygmat jedności łączy nowoczesne naukowe, tradycyjne energetyczne i duchowe nauki, które otaczają ziołolecznictwo, dając nam dobrze zaokrąglone zrozumienie ludzi, roślin i natury jako całości.

Z naukowego punktu widzenia, rośliny są badane w oparciu o ich chemię. Alternatywnie, tradycyjne podejścia podkreślają znaczenie spojrzenia na energetykę roślin, na przykład na to, jak wpływają one na temperaturę, wilgotność i ton w różnych narządach w ciele. Wreszcie, podejście duchowe koncentruje się na tym, jak używać subtelnych leków, takich jak esencje kwiatowe lub duch rośliny, aby przynieść korzyści emocjonalnej, psychologicznej, a nawet fizycznej części osoby.

Kwestia nauczania ich oddzielnie polega na tym, że są one z natury powiązane ze sobą i tworzą większą całość. Kiedy je rozdzielamy, otrzymujemy rozszczepioną perspektywę ziołolecznictwa. Alchemia pomaga nam postrzegać je jako jeden zjednoczony system. Badając związek między ludźmi i roślinami oraz wpływ ziołolecznictwa na poziom fizyczny, umysłowy, emocjonalny i duchowy, można nauczyć się identyfikować podstawowe wzorce i leczyć ludzi na poziomie korzeni. Dzięki temu prawdziwie holistycznemu podejściu przywracasz witalność i zdrowie swojemu ciału, umysłowi i duchowi.

Oddzielenie od ducha

Słowo „chemia” ma swoje korzenie w alchemii, która była pierwszą nauką badającą wewnętrzne funkcjonowanie natury. Alchemia była świętą praktyką, która obejmowała obserwację i badanie naturalnych zalet świata zarówno niebieskiego, jak i ziemskiego. Ta starożytna praktyka koncentrowała się na odkrywaniu wrażliwości i inteligencji, które kryją się za wszystkim w naturalnym porządku życia.

Z alchemicznego punktu widzenia, ciało, duch i duszaSą jednością – koncepcja, która rozciąga się zarówno na rośliny, jak i ludzi. Alchemia uważa, że ciało jest najbardziej stałym atrybutem duszy, a dusza jest najbardziej zmienną częścią ciała, a duch pośredniczy między nimi, łącząc je razem. Jednak z biegiem czasu naukowe aspekty alchemii zostały oddzielone od tego, co stało się jatrochemią, która przekształciła się w chemię, a następnie we współczesną farmakologię, podczas gdy duchowe podstawy pozostały w tyle. To redukcjonistyczne podejście doprowadziło do powstania modelu naukowego, który istnieje dzisiaj. Mam tendencję do myślenia o tym jako o procesie deewolucji, tak jak alchemia przekształciła się w chemię, astrologia w astronomię, a zielarstwo ustąpiło miejsca nowoczesnej medycynie farmaceutycznej. W każdym z tych przypadków duch został usunięty z systemu, głębsze znaczenie usunięte z formy, a relacje między częścią a całością uległy degradacji.

Niestety, gdy nauka stała się dominującą siłą napędową na świecie, tysiące lat kulturowych i tradycyjnych metod ziołolecznictwa zostały odrzucone i spisane na straty jako nieważne. Pomimo tego rozdźwięku, alchemiczna tradycja ziołolecznictwa służy jako pomost łączący przeszłość z przyszłością, naukę z duchem, a biochemiczne ziołolecznictwo z odczuwaniem roślin, tworząc holistyczny system.

Ludzie poszukują dziś uzdrawiania, które wspiera ich fizyczne, emocjonalne i duchowe samopoczucie. A ponieważ rośliny posiadają chemię, inteligencję i świadomość, mają zdolność uzdrawiania nas na każdym z tych poziomów. Filozofia alchemiczna oferuje wyrafinowany i dopracowany system uzdrawiania, który obejmuje każdą część naszej istoty.

Nauka i duchowość – dwie strony tego samego liścia

Przepaść kulturowa między nauką a duchowością jest odczuwalna na całym świecie, a zielarstwo nie jest wyjątkiem. Filozofia alchemiczna odegrała kluczową rolę w mojej praktyce zielarskiej, wypełniając lukę między tymi dwoma paradygmatami i uważam, że jest to podejście, które może odegrać kluczową rolę w przyszłym rozwoju i udoskonalaniu ziołolecznictwa.

Na jednym końcu spektrum niektórzy zielarze polegają wyłącznie na modelu biochemicznym, ignorując energetyczne i subtelne aspekty roślin, które nie zawsze mogą być określone ilościowo przez naukę (choć czasami mogą być klinicznie). Z drugiej strony, niektórzy praktykują głównie z perspektywy duchowej, na przykład praktycy esencji kwiatowych, którzy włączają duchową stronę roślin do swojej praktyki.

Problem polega na tym, że pomiędzy tymi dwiema perspektywami jest wiele wiedzy do zbadania. I choć wielu zielarzy plasuje się gdzieś pośrodku nich, podział ten stwarza wrażenie, że trzeba wybrać jedną ze stron.

Filozofia alchemiczna nauczyła mnie, że nie trzeba tego robić. Widząc jedność między nauką a duchem, jesteś w stanie czerpać korzyści z obu i zintegrować te informacje ze swoją praktyką, aby stać się holistycznym praktykiem. Zaczynasz dostrzegać, że rozumiesz naukę o roślinie na głębszym poziomie, angażując się w jej ducha i odwrotnie. Przyjmując tę zunifikowaną perspektywę, możesz zintegrować wszystkie różne części ziołolecznictwa w swojej praktyce, aby uzyskać pełne spektrum uzdrawiania z medycyny roślinnej.

Na przykład, jeśli praktykowałbyś ziołolecznictwo wyłącznie z naukowego punktu widzenia, skupiłbyś się wyłącznie na chemii roślin, ich bioaktywnych związkach i tym, jak wiążą się one z receptorami w organizmie, prowadząc do fizycznego wyleczenia.iologiczne i chemiczne. Wiele z tego, w jaki sposób zioła są stosowane u ludzi, zależy od nowoczesnych badań, podwójnie ślepych badań kontrolowanych placebo i tym podobnych. Szczerze mówiąc, jest bardzo niewielu zielarzy, którzy faktycznie praktykują w ten sposób, ponieważ większość z nich łączy tradycyjne podejście z naukowym zrozumieniem.

Alternatywnie, gdybyś skupił się na tradycyjnym podejściu, wziąłbyś pod uwagę energię rośliny i jej wpływ na twoją konstytucję pod względem temperatury, wilgotności i tonu. Miałbyś mniej fizjologiczne zrozumienie ciała i tego, jak rośliny leczą, i postrzegałbyś rzeczy bardziej ekologicznie. W przeciwieństwie do tego, podejście duchowe, takie jak praca z esencjami kwiatowymi, dotyczy tego, jak zioła wpływają na umysł i emocje, i jest ściśle „wibracyjne” w sposobie działania.

Alchemia zapewnia holistyczną soczewkę, która pozwala zobaczyć przerywane linie łączące różne warstwy ciała z emocjami, umysłem i duchem. Takie podejście umożliwia zielarzowi głębsze zrozumienie medycyny roślinnej poprzez uwzględnienie zarówno fizycznych, jak i duchowych atrybutów roślin. W rezultacie ziołolecznictwo staje się bardziej skuteczne, ponieważ wspiera całą osobę.

Pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica)

Prawdziwe Wellness

Prawdziwe dobre samopoczucie wykracza poza ciało fizyczne. Obejmuje połączenie z samym sobą, naturą i całym życiem. Uzdrowienie to nie tylko brak choroby, ale stan całości sam w sobie. Kiedy leczysz swoje fizyczne, mentalne lub emocjonalne wzorce, pojawiasz się po drugiej stronie w większej harmonii ze swoim najzdrowszym ja.

Alchemia zapewnia holistyczne podejście do osiągnięcia zdrowia poprzez połączenie aspektów fizycznych, psychologicznych i duchowych z aspektami roślinnymi. Na przykład liść pokrzywy(Urtica dioica) ma działanie moczopędne z naukowego punktu widzenia, chłodzące i wysuszające z tradycyjnej perspektywy oraz równoważy nadmiar wzorców Marsa w tradycji duchowej. Połączenie tych trzech właściwości pozwala na bardziej holistyczne zrozumienie wpływu pokrzywy (Urticadioica) na ciało, umysł i ducha.

Tak jak każda osoba ma rdzeń i unikalną esencję, tak samo rośliny. Kiedy przyjmujesz lek ziołowy, wpływają na ciebie nie tylko składniki biochemiczne, ale także jego duch. Jego wpływ dotyka ciała, umysłu i duszy, prowadząc do znacznie większych rezultatów niż tylko z samego efektu biochemicznego.

Rzeczywiście, z alchemicznego punktu widzenia zdrowia, rośliny są wykorzystywane nie tylko do leczenia chorób, ale także do wspierania procesu ewolucji duszy. Wszyscy rodzimy się tutaj z pewnymi lekcjami, których musimy się nauczyć w tym życiu, aby wzrastać i być w większej harmonii z samym sobą i naturą. Te lekcje życiowe lub wzorce życiowe są rozumiane przez pryzmat archetypów astrologicznych, w szczególności 7 planet. Rozumiejąc archetypy, które musimy zrozumieć i uczyć się od nich najwięcej, wybieramy rośliny z nimi związane i pracujemy z nimi spagirycznie, aby pomóc zintegrować te lekcje życiowe z naszym codziennym życiem.

Holistyczny obiektyw

Ziołolecznictwo to rozległa i złożona dziedzina, do której można podejść z różnych punktów widzenia. Tradycyjne, naukowe i duchowe perspektywy mają swoje mocne strony i ograniczenia, ale wszystkie odgrywają rolę w zrozumieniu uzdrawiającej mocy roślin. Wyzwanie polega na zintegrowaniu tych perspektyw w spójne i skuteczne podejście.h do medycyny roślinnej. W tym miejscu pojawia się filozofia i praktyka alchemii, która łączy pozornie różne i odłączone elementy i części w jednolitą całość.

Dzięki alchemii możesz docenić złożoną chemię roślin, energetykę, która leży u podstaw ich działania, oraz subtelny psycho-duchowy wpływ, jaki wywierają na twoje emocje, stany psychiczne i świadomość. Widząc, jak te różne warstwy współpracują ze sobą, można opracować kompleksowe i holistyczne podejście do medycyny roślinnej, które odnosi się do całej osoby poprzez zrozumienie całej rośliny.

Kultywując szacunek i zrozumienie wzajemnych powiązań wszystkich rzeczy, możesz wykorzystać swój wgląd i wiedzę, aby wspierać własne uzdrowienie i ewolucję, a także uzdrowienie całej planety.

Sajah ładuje do pieca tygle z suszonymi ziołami, gotowe do rozpoczęcia procesu kalcynacji (ekstrakcji soli z ziół).

Podobne artykuły
Zielarstwo

Na chwałę babki lancetowatej - Ziołowe Korzenie zine

Zielarstwo

4 rośliny lecznicze, które można uprawiać w sklepie spożywczym

Zielarstwo

Nauczanie dzieci ziołolecznictwa przy ograniczonym budżecie

Zielarstwo

Czy cierpisz na "porażkę" z powodu perfekcjonizmu?

Zapisz się na Newsletter
i otrzymuj najnowsze posty prosto na swoją skrzynkę