ZiołaNaZdrowo.pl - wszystkie informacje o ziołach i ziołolecznictwie - dowiedz się o nas więcej  →

Ziołolecznictwo

4 Korzyści płynące ze stosowania Feverfew: Dawkowanie i bezpieczeństwo

Abebe W. Przegląd leków ziołowych mogących powodować krwawienie: implikacje stomatologiczne oraz przewidywanie ryzyka i sposoby zapobiegania. EPMA J. 2019 Jan 8;10(1):51-64. doi: 10.1007/s13167-018-0158-2. PMID: 30984314; PMCID: PMC6459456.

Drugs and Lactation Database (LactMed®) [Internet]. Bethesda (MD): National Institute of Child Health and Human Development; 2006-. Feverfew. [Updated 2022 Nov 30]. Dostępne na stronie: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK501861/

EMA. (2021). Tanaceti parthenii herba. Europejska Agencja Leków. Retrieved from https://www.ema.europa.eu/en/medicines/herbal/tanaceti-parthenii-herba

Felter, H.W. & Lloyd, J.U. (1898). King’s American dispensatory. Cincinnati, OH: Ohio Valley Co. Pozyskano z: https://www.henriettes-herb.com/eclectic/kings/tanacetum-part.html

Gladstar, R. (2017). Rosemary Gladstar’s Herbal Healing for Men: Remedies and Recipes for Circulation Support, Heart Health, Vitality, Prostate Health, Anxiety Relief, Longevity, Virility, Energy & Endurance. Stany Zjednoczone: Storey Publishing, LLC.

Grieve, M. (1931). A modern herbal. New York, NY: Harcourt, Brace & Company. Pozyskano z: https://botanical.com/botanical/mgmh/f/feverf10.html

Hobbs, C. (2022). Baza danych ziół Christophera Hobbsa: Szczegóły. Pozyskano z: https://www.christopherhobbs.com/database/?details&type=herbs&name=Feverfew

Johnson ES, Kadam NP, Hylands DM, Hylands PJ. Skuteczność feverfew w profilaktycznym leczeniu migreny. Br Med J (Clin Res Ed). 1985 Aug 31;291(6495):569-73. doi: 10.1136/bmj.291.6495.569. PMID: 3929876; PMCID: PMC1418227.

Liu, Y. J., Tang, B., Wang, F. C., Tang, L., Lei, Y. Y., Luo, Y., Huang, S. J., Yang, M., Wu, L. Y., Wang, W., Liu, S., Yang, S. M., & Zhao, X. Y. (2020). Partenolid łagodzi stany zapalne jelita grubego poprzez regulację równowagi Treg/Th17 w sposób zależny od mikrobioty jelitowej. Theranostics, 10(12), 5225-5241. https://doi.org/10.7150/thno.43716

Liu, Q., Zhao, J., Tan, R., Zhou, H., Lin, Z., Zheng, M., Romas, E., Xu, J., & Sims, N. A. (2015). Partenolid hamuje produkcję cytokin prozapalnych i wykazuje działanie ochronne na progresję zapalenia stawów wywołanego kolagenem w modelu szczurzym. Scandinavian Journal of Rheumatology, 44(3), 182-191. https://doi.org/10.3109/03009742.2014.938113

Moscano F, Guiducci M, Maltoni L, Striano P, Ledda MG, Zoroddu F, Raucci U, Villa MP, Parisi P. Badanie obserwacyjne preparatu nutraceutycznego Tanacetum parthenium w stałej dawce w profilaktyce pediatrycznego bólu głowy. Ital J Pediatr. 2019 Mar 12; 45 (1): 36. doi: 10.1186/s13052-019-0624-z. PMID: 30871574; PMCID: PMC6419324.

Murphy, J. J., Heptinstall, S., & Mitchell, J. R. (1988). Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie feverfew w zapobieganiu migrenie. Lancet (Londyn, Anglia), 2(8604), 189-192. https://doi.org/10.1016/s0140-6736(88)92289-1.

Pareek A, Suthar M, Rathore GS, Bansal V. Feverfew (Tanacetum parthenium L.): A systematic review. Pharmacogn Rev. 2011 Jan;5(9):103-10. doi: 10.4103/0973-7847.79105. PMID: 22096324; PMCID: PMC3210009

Pescador Ruschel MA, De Jesus O. Migrenowy ból głowy. [Zaktualizowano 2022 listopada 27 r.]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan-. Dostępne na stronie: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK560787

Saadane A, Masters S, DiDonato J, Li J, Berger M. Partenolid hamuje kinazę IkappaB, aktywację NF-kappaB i reakcję zapalną.w komórkach mukowiscydozy i u myszy. Am J Respir Cell Mol Biol. 2007 Jun;36(6):728-36. doi: 10.1165/rcmb.2006-0323OC. Epub 2007 Feb 1. PMID: 17272824; PMCID: PMC1899341.

Sur, R., Martin, K., Liebel, F., Lyte, P., Shapiro, S., & Southall, M. (2009). Anti-inflammatory activity of parthenolide-depleted Feverfew (Tanacetum parthenium). Inflammopharmacology, 17(1), 42-49. https://doi.org/10.1007/s10787-008-8040-9.

Wider B, Pittler MH, Ernst E. Feverfew w zapobieganiu migrenie. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Apr 20;4(4):CD002286. doi: 10.1002/14651858.CD002286.pub3. PMID: 25892430; PMCID: PMC7133498.

Williams B, Lees F, Tsangari H, Hutchinson MR, Perilli E, Crotti TN. Assessing the Effects of Parthenolide on Inflammation, Bone Loss, and Glial Cells within a Collagen Antibody-Induced Arthritis Mouse Model. Mediators Inflamm. 2020 Mar 4;2020:6245798. doi: 10.1155/2020/6245798. PMID: 32189995; PMCID: PMC7073477.

Araújo, I. A. C., de Paula, R. C., Alves, C. L., Faria, K. F., Oliveira, M. M., Mendes, G. G., Dias, E. M. F. A., Ribeiro, R. R., Oliveira, A. B., & Silva, S. M. D. (2019). Skuteczność lapacholu w leczeniu leiszmaniozy skórnej i trzewnej. Experimental parasitology, 199, 67-73. https://doi.org/10.1016/j.exppara.2019.02.013

Bone, K., Mills, S. (2005). The Essential Guide to Herbal Safety. Szwajcaria: Elsevier Churchill Livingstone.

de Almeida, E. R., da Silva Filho, A. A., dos Santos, E. R., & Lopes, C. A. (1990). Przeciwzapalne działanie lapacholu. Journal of ethnopharmacology, 29(2), 239-241. https://doi.org/10.1016/0378-8741(90)90061-w

de Melo JG, Santos AG, de Amorim EL, do Nascimento SC, de Albuquerque UP. Rośliny lecznicze stosowane jako środki przeciwnowotworowe w Brazylii: podejście etnobotaniczne. Evid Based Complement Alternat Med. 2011;2011:365359. doi: 10.1155/2011/365359. Epub 2011 Mar 8. PMID: 21528006; PMCID: PMC3082129.

de Miranda FG, Vilar JC, Alves IA, Cavalcanti SC, Antoniolli AR. Antinociceptive and antiedematogenic properties and acute toxicity of Tabebuia avellanedae Lor. ex Griseb. internal bark aqueous extract. BMC Pharmacol. 2001;1:6. doi: 10.1186/1471-2210-1-6. Epub 2001 Sep 13. PMID: 11574048; PMCID: PMC56902.

Gardner, Z. & McGuffin, M. (2013). Botaniczny podręcznik bezpieczeństwa (wydanie 2). Amerykańskie Stowarzyszenie Produktów Ziołowych.

Gladstar, R. (2017). Herbal Healing for Women. Stany Zjednoczone: Atria Books.

Gómez Castellanos, J. R., Prieto, J. M., & Heinrich, M. (2009). Red Lapacho (Tabebuia impetiginosa) – globalny towar etnofarmakologiczny? Journal of ethnopharmacology, 121(1), 1-13. https://doi.org/10.1016/j.jep.2008.10.004.

Gupta, D., Podar, K., Tai, Y. T., Lin, B., Hideshima, T., Akiyama, M., LeBlanc, R., Catley, L., Mitsiades, N., Mitsiades, C., Chauhan, D., Munshi, N. C., & Anderson, K. C. (2002). beta-lapachon, nowy produkt roślinny, przezwycięża oporność na leki w ludzkich komórkach szpiczaka mnogiego. Experimental hematology, 30(7), 711-720. https://doi.org/10.1016/s0301-472x(02)00839-1.

Hoffmann, D. (2003). Ziołolecznictwo medyczne: Nauka i praktyka ziołolecznictwa. Rochester, VT: Healing Arts Press.

Iwamoto, K., Fukuda, Y., Tokikura, C., Noda, M., Yamamoto, A., Yamamoto, M., Yamashita, M., Zaima, N., Iida, A., & Moriyama, T. (2016). Działanie przeciw otyłości ekstraktu z Taheebo (Tabebuia avellanedae Lorentz ex Griseb) u myszy z usuniętymi jajnikami i identyfikacja potencjalnego związku przeciw otyłości. Biochemical and biophysical research communications, 478(3), 1136-1140. https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2016.08.081

Jones, K. (1995). Pau D’Arco: Immune Power from the Rain Forest. Stany Zjednoczone: Inner Traditions/Bear.

Linzner, N., Fritsch, V. N., Busche, T., Tung, Q. N., Loi, V. V., Bernhardt, J., Kalinowski, J., & Antelmann, H. (2020). Pochodzący z roślin naftochinon lapachol wywołuje odpowiedź na stres oksydacyjny u Staphylococcus aureus. Free radical biology & medicine, 158, 126-136. https://doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2020.07.025

Lopes CM, Dourado A, Oliveira R. Fitoterapia i suplementy diety w leczeniu raka piersi. Biomed Res Int. 2017;2017:7207983. doi: 10.1155/2017/7207983. Epub 2017 Aug 6. PMID: 28845434; PMCID: PMC5563402.

Mukherjee, B., Telang, N., & Wong, G. Y. (2009). Hamowanie wzrostu komórek ludzkiego raka piersi z dodatnim receptorem estrogenowym przez Taheebo z wewnętrznej kory drzewa Tabebuia avellandae. International Journal of Molecular Medicine, 24(2), 253-260. https://doi.org/10.3892/ijmm_00000228.

Park, H. J., Ahn, K. J., Ahn, S. D., Choi, E., Lee, S. W., Williams, B., Kim, E. J., Griffin, R., Bey, E. A., Bornmann, W. G., Gao, J., Park, H. J., Boothman, D. A., & Song, C. W. (2005). Podatność komórek nowotworowych na beta-lapachon jest zwiększona przez promieniowanie jonizujące. International journal of radiation oncology, biology, physics, 61(1), 212-219. https://doi.org/10.1016/j.ijrobp.2004.09.018.

Park JG, Yi YS, Han SY, Hong YH, Yoo S, Kim E, Jeong SG, Aravinthan A, Baik KS, Choi SY, Kim JI, Son YJ, Kim JH, Cho JY. Tabetri™ (Tabebuia avellanedae Ethanol Extract) Ameliorates Atopic Dermatitis Symptoms in Mice. Mediators Inflamm. 2018 Mar 15;2018:9079527. doi: 10.1155/2018/9079527. PMID: 29736153; PMCID: PMC5874978.

Park JG, Yi YS, Hong YH, Yoo S, Han SY, Kim E, Jeong SG, Aravinthan A, Baik KS, Choi SY, Son YJ, Kim JH, Cho JY. Tabetri™ (Tabebuia avellanedae Ethanol Extract) Ameliorates Osteoarthritis Symptoms Induced by Monoiodoacetate through Its Anti-Inflammatory and Chondroprotective Activities. Mediators Inflamm. 2017;2017:3619879. doi: 10.1155/2017/3619879. Epub 2017 Nov 26. PMID: 29317792; PMCID: PMC5727801.

Pahwa, R., Goyal, A., & Jialal, I. (2022). Przewlekłe zapalenie. In StatPearls. StatPearls Publishing

Pereira EM, Machado Tde B, Leal IC, Jesus DM, Damaso CR, Pinto AV, Giambiagi-deMarval M, Kuster RM, Santos KR. Naftochinony Tabebuia avellanedae: aktywność przeciwko opornym na metycylinę szczepom gronkowców, aktywność cytotoksyczna i analiza podrażnienia skóry in vivo. Ann Clin Microbiol Antimicrob. 2006 Mar 22;5:5. doi: 10.1186/1476-0711-5-5. PMID: 16553949; PMCID: PMC1435768.

Stone WL, Basit H, Burns B. Patologia, zapalenie. [Zaktualizowano 2021 listopada 21 r.]. W: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan-. Dostępne na stronie: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK534820/

United Plant Savers, U. (2021). Lista gatunków zagrożonych. United Plant Savers. Pozyskano z: https://unitedplantsavers.org/species-at-risk-list/

Podobne artykuły
Ziołolecznictwo

Przewodnik po poporodowej odnowie biologicznej i ziołach poporodowych

Ziołolecznictwo

Adaptogeny w leczeniu wypalenia: Które działają najlepiej?

Ziołolecznictwo

Leczniczy bulion kostny dla alergików

Ziołolecznictwo

9 Korzyści Ashwagandhy: Dawkowanie i bezpieczeństwo

Zapisz się na Newsletter
i otrzymuj najnowsze posty prosto na swoją skrzynkę